Andre kan lære af Thisted:

Særligt samarbejde bag stort uddannelsesløft i Thy

Hanne Søe-Christiansen er projektkoordinator i Vejen til varige job gennem kompetenceløft.

”Vi har alle sammen en fælles interesse i, at vores ufaglærte bliver faglærte.”

Sådan lyder det fra Thisted Kommune, der sammen med fagforeningen 3F, jobcentret og erhvervsskolen Skive College er gået sammen om at uddanne samtlige 70 rengøringsassistenter, der gør rent på kommunens skoler.

”I Thisted Kommune har vi et ønske om, at vores medarbejdere er fagligt dygtige og selv kan tage ansvar for, at de udfører deres arbejde bedst muligt. På kommunens skoler gælder det ikke kun lærerne og pædagogerne. Det er også vigtigt, at vores rengøringsassistenter har en høj faglighed. Det er derfor, at vi gerne vil have, at de uddanner sig til rengøringsteknikere,” siger Per Sejer Hansen, der er sektionsleder i Thisted Kommune.

En anden vigtig motivation for kommunen er hensynet til medarbejdernes helbred.

”Rengøringsarbejde kan godt være hårdt for kroppen, hvis man gør det på en forkert måde. Vores rengøringsassistenter skal gerne have et langt og godt arbejdsliv. Derfor er det vigtigt, at de har en faglig viden om, hvordan de kan benytte nogle rengøringstekniker, så de undgår at nedslide sig,” siger Per Sejer Hansen.

 

Fantastisk godt samarbejde

Ifølge fagforeningen 3F er det en stor fordel for rengøringsassistenterne selv, at de skifter livet som ufaglært arbejdskraft ud med et svendebrev.

”Danmark har brug for faglært arbejdskraft, og vores ufaglærte medlemmer bliver langt bedre stillet på arbejdsmarkedet, når de bliver faglærte. Med tiden vil de få højere løn og bedre arbejdsvilkår, og de får nemmere ved at finde et nyt arbejde, hvis det skulle blive aktuelt på et tidspunkt,” siger Bente Kirk, der er faglig sekretær i 3F Thy-Mors.

Faglig sekretær Bente Kirk fra 3F Thy-Mors.

Det er hende, der sammen med kommunen har taget initiativet til det store uddannelsesprojekt, der lige nu er i gang med at løfte samtlige rengøringsansatte på folkeskolerne i Thisted Kommune fra ufaglærte til faglærte rengøringsteknikere.

”Vi har et fantastisk godt samarbejde med kommunen og de andre parter i projektet, og det er også nødvendigt. Der er tale om et kæmpe uddannelsesløft af omkring 70 medarbejdere, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi alle bakker op om projektet,” siger hun.

 

Skolen kommer til eleverne

Rengøringsassistenterne skal på skolebænken i 11 uger i løbet af uddannelsen, og imens varetages jobbet af ledige, som kommunens jobcentret finder frem til.

”Kommunens jobcenter er med i projektets styregruppe, og de er dygtige til at finde ledige, som vi kan ansætte som vikarer, mens vores faste rengøringsassistenter er på uddannelse,” siger Per Sejer Hansen.

Skive College, som tager sig af uddannelsen af rengøringsassistenterne i Thisted, er også med i styregruppen.

Per Sejer Hansen er sektionsleder i Thisted Kommune.

Skolen har stået for at lave realkompetencevurderinger af alle de ufaglærte rengøringsassistenter og hjælper også med at opkvalificere de ledige fra jobcentret med et to ugers rengøringskursus, så de kan fungere som rengøringsvikarer på skolerne.

Desuden har skolen valgt at flytte selve undervisningen af de kommende rengøringsteknikere til lejede lokaler i Thisted under hele uddannelsesprojektet.

”Det er jo langt nemmere, at vores undervisere kører til Thisted, end at alle rengøringsassistenterne hver dag skal til at transportere sig frem og tilbage mellem Thisted og Skive under deres uddannelse,” siger Lone Rasmussen, der er uddannelseskonsulent på Skive College.

 

Andre bør lære af Thisted

Uddannelsen af rengøringsassistenterne på skolerne i Thisted får masser af ros og anerkendelse fra det nordjyske projekt ”Vejen til varige job gennem kompetenceløft”.

Det EU-støttede kompetenceløftprojekt har netop til formål at hjælpe ufaglærte nordjyder til at blive faglærte. Og projektkoordinator Hanne Søe-Christiansen er begejstret for det store kompetenceløft af rengøringsassistenterne i Thisted Kommune.

”Det er alletiders eksempel på, hvordan tingene kan lykkes, når alle parter er gode til at samarbejde,” siger hun.

I ”Vejen til varige job gennem kompetenceløft” følger man uddannelsesprojektet i Thisted tæt.

”Der er så mange indlysende fordele ved at gøre ufaglærte til faglærte, og det er præcis det, vi gerne vil hjælpe andre nordjyske kommuner og arbejdsgivere med. Kompetenceløftet i Thisted Kommune viser, hvordan det kan gøres, og jeg håber, at det vil inspirere andre til at gøre det samme,” siger Hanne Søe-Christiansen.

Uddannelsen blev flyttet fra Skive til lokaler på EUC Nordvest i Thisted.