Europa mangler arbejdskraft:

Snart slut med at hente udenlandske faglærte til Danmark

Mere end 30 procent af danske byggevirksomheder siger nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.

Danmark er i løbet af de senere år i stigende grad blevet afhængig af udenlandsk arbejdskraft. I takt med at manglen på faglært arbejdskraft er blevet større år for år herhjemme, har danske virksomheder forsøgt at klare sig ved at hente arbejdskraft fra Polen og andre europæiske lande. Men det er snart slut med at finde den nødvendige arbejdskraft i udlandet.

 

Især Polen og Tyskland hårdt ramt

Manglen på arbejdskraft er ved at brede sig til resten af Europa. Ifølge en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening er situationen ved at være alvorlig. Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft som i dag. Især Polen og Tyskland, som Danmark rekrutterer flest medarbejdere fra, er særligt hårdt ramt af manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Virksomheder må sige nej til ordrer

Udviklingen har medført, at flere og flere danske virksomheder nu oplever produktionsbegrænsninger, hvilket vil sige, at de bliver nødt til at takke nej til ordrer, fordi de ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft. I industrien er det nu omkring 10 procent, i servicebranchen omkring 15 procent og i bygge- og anlægsbranchen mere end 30 procent af virksomhederne, der melder om produktionsbegrænsningerne på grund af mangel på arbejdskraft.

 

Ledigheden falder i Europa

Den øgede mangel på arbejdskraft hænger til dels sammen med, at ledigheden i EU falder. Fra 2013 til 2017 er ledigheden i hele EU faldet fra 11 procent til 7,5 procent. I Danmark er ledigheden faldet fra 7 procent til knap 6 procent, mens ledigheden i Polen er blevet mere end halveret, så den i 2017 er lavere end 5 procent.

Kilde: DA/Agenda