Tag en erhvervsuddannelse og bliv faglært!

Her på siden har du en oversigt over spændende erhvervsuddannelser indenfor bygge- og anlægsfagene, industri og lager og servicefagene.

Det er allesammen uddannelser, der giver gode muligheder for arbejde i Nordjylland.

Bygge- og anlægsfag

Der er mange spændende muligheder for at blive faglært indenfor bygge- og anlægsfagene:

Anlægsgartner

En anlægsgartner arrangerer og passer grønne områder. På skolen lærer du at sætte træer, blomster og græs sammen til en flot park eller have. Du lærer at arbejde med fliser og andre slags sten, der bruges til et flot anlæg. En anlægsgartner kan arbejde som ansat i et privat firma eller i en kommunes anlægsafdeling.

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Anlægs- og bygningsstruktøren lærer at bygge veje, bygninger og broer. Brolæggeren lærer at lægge fliser og brosten på fortov, i gågader, på pladser m.v. En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Arbejdet er fysisk krævende. Du kan arbejde som ansat hos kommunen eller private byggefirmaer.

Bygningsmaler

En bygningsmaler behandler og maler murværk, træværk og metalflader. På skolen lærer du at blande farver, og du maler med mange typer maling. Som bygningsmaler arbejder du ofte på byggepladser med mange kolleger. Bygningsmalere arbejder typisk som ansatte i private firmaer; men man kan også vælge at starte sit eget firma.

Læs mere om uddannelsen.

Ejendomsservicetekniker

En ejendomsservicetekniker passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer, miljø, klima og administration. Du kan arbejde i større boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder.

Elektriker

På uddannelsen lærer du at reparere og installere store og små elektriske anlæg. Du laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger. Du kan arbejde som ansat i offentlige og private virksomheder eller for en privat elinstallatør.

Læs mere om uddannelsen.

Glarmester

En glarmester arbejder med glas. På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder. En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om valg af produkter.

Murer

En murer bygger og vedligeholder huse af sten. På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan de holdes sammen med mørtel og fuge. Som murer lærer du også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve.

Skorstensfejer

En skorstensfejer renser kedler, skorstene og rørsystemer. På skolen lærer du forskellige former for renseteknik. Du lærer også at forhindre brand. En stor del af arbejdet går ud på at rådgive kunder om fx nyt fyr eller varmeanlæg. Skorstensfejere arbejder som ansatte hos en skorstensfejermester eller bliver selv skorstensfejermester.

Snedker

En snedker arbejder typisk i træ og laver døre, vinduer, møbler og inventar. På skolen lærer du om mange træsorter, og du lærer også at arbejde med værktøj og maskiner. Som snedker arbejder du tit sammen med andre håndværkere på værksted eller byggeplads.

Stenhugger

En stenhugger kløver, hugger og tilpasser sten. På skolen lærer du om de forskellige stenarter. Du træner også i at hugge skrifttegn og udsmykke fx gravsten. Som stenhugger kan du fx arbejde på stenhuggerværksted eller anden virksomhed, der arbejder med restaurering og udsmykning af byggeri.

Stukkatør

En stukkatør reparerer og udfører udsmykninger på vægge og loft i gips eller kalk. På skolen laver du også figurer i beton. Stuk er et gammelt håndværk. En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunder. Du skal have kunstnerisk sans og kunne tegne og lave modeller til løsning af opgaver.

Tagdækker

Tagdækkeren lægger mange slags tage. På skolen lærer du forskellige tagdækningsopgaver, og du lærer hvilke materialer, man bruger i bestemte situationer. Som tagdækker lærer du også om sikkerhedsregler og arbejdsmiljø.

Tømrer/træfagenes byggeuddannelse

På træfagenes byggeuddannelse lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer, fx kork. Som færdiguddannet tømrer eller gulvlægger arbejder du typisk sammen med andre håndværkere i byggebranchen.

VVS-energiuddannelsen

Som vvs-uddannet arbejder du med vand, varme, gas og ventilation. Du kan specialisere dig inden for flere forskellige områder, herunder varme, sanitet, tagdækning og ventilation. Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme mv.

Industri og lager

Mulighederne er gode for at blive faglært indenfor industri og lager:

Industrioperatør

En industrioperatør arbejder med at betjene produktionsanlæg. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik.
Læs mere om uddannelsen.

Industrioperatør

En industrioperatør arbejder med at betjene produktionsanlæg. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. Du lærer også at begå dig i fremstillingsproduktionen. Du lærer også om pakning af varer og lagerarbejde. En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder.

Industriteknikeruddannelsen

En industritekniker arbejder med maskiner, der kan dreje, bore og fræse i fx metal. Som industritekniker lærer du at opstille maskinerne og reparere dem, hvis de går i stykker. En industritekniker kan arbejde på mange forskellige slags virksomheder fx skibsværfter, i autobranchen eller i jern- og metalindustrien.

Skibsmontør

En skibsmontør arbejder med motorer og teknik på fx store fiskerbåde. På skolen lærer du at reparere og vedligeholde motorer, kraner og andet skibsudstyr. En skibsmontør kan arbejde på store fiskekuttere, på skibsværfter eller værksteder, der reparerer skibsmotorer.

Smed

En smed arbejder med metal. På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. En smed kan arbejde på forskellige slags værksteder.

Støberitekniker

En støberitekniker laver forme og støber store ting i metal. På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. En vigtig del af arbejdet går ud på at lave en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.

Vindmølleoperatør

En vindmølleoperatør samler og vedligeholder vindmøller eller bygger og reparerer vingerne på møllen. Afhængigt af dit speciale lærer du at arbejde med mekanikken i møllen, sætte sætte møllens forskellige dele sammen eller bygge og reparere møllens vinger. En vindmølleoperatør arbejder primært i vindmølleindustrien i Danmark.

Automatik- og procesuddannelsen

På uddannelsen arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du finder fejl, reparerer og opstiller automatiske maskiner. Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift. Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, på store skibe m.v.

Teknisk designer

Som teknisk designer arbejder du sammen med bl.a. arkitekter og ingeniører. På skolen lærer du at tegne og konstruere ting på computer. En vigtig del af arbejdet er at kunne samarbejde. Tekniske designere kan arbejde som ansatte i private og offentlige virksomheder.

Værktøjsuddannelsen

En værktøjstekniker eller værktøjsmager laver forme til produktion af plastik eller metaldele. En vigtig del af arbejdet går ud på at lave en god støbeform, som på store maskiner fyldes op med plastik eller metal i høj fart. Du kan arbejde som ansat på plastik- eller metalvirksomheder.

Elektronikoperatør

En elektronikoperatør arbejder med at fremstille, samle, teste og kvalitetssikre industrielt fremstillet elektronik. Som elektronikoperatør lærer du også at lodde under et mikroskop samt at finde og rette fejl på forskellig slags elektronik. En elektronikoperatør kan arbejde på større eller mindre elektronikvirksomheder.

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

På uddannelsen lærer du at reparere og vedligeholde maskiner, der bruges inden for byggeri, landbrug eller skovbrug. Det kan være gravemaskiner, traktorer, træfældningsmaskiner eller mejetærskere. En vigtig del af arbejdet går ud på at montere redskaber og ekstra udstyr.

Lager- og terminaluddannelsen

En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige it-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.

Havne- og terminaluddannelsen

På uddannelsen gennemgår du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminalarbejdsplads. En stor del af arbejdet består i at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck og får undervisning i de it-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.

Personvognsmekaniker

En personvognsmekaniker reparerer skader og laver serviceeftersyn på biler under 3.500 kg. På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeholde de mange dele. En vigtig del af arbejdet går ud på, at du er omhyggelig og selv kan planlægge og udføre en stor del af de ting, der skal laves på bilen.

Data- og kommunikationsuddannelsen

Du lærer om it-systemer inden for kontorområdet. Det kan fx være telefoner, computere og kopimaskiner. Du lærer at finde fejl, at reparere og installere it-udstyr. Dit arbejde er at efterse og vedligeholde it-systemer, og du lærer også at rådgive om de mange produkter.

Bådmekaniker

En bådmekaniker arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde. Du kan både arbejde håndværksmæssigt og inden for salg og service. Bådmekanikere kan f.eks. arbejde hos lystbådefirmaer, bådmotorfirmaer og på mindre værfter.

Lastvognsmekaniker

En lastvognsmekaniker reparerer skader og laver serviceeftersyn på lastbiler og påhængsvogne. På skolen lærer du en masse om moderne biler med en totalvægt over 3.500 kg. Som lastvognsmekaniker lærer du at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på lastbilens elektriske og elektroniske systemer.

Slagter

En slagter arbejder med slagtning og partering. På skolen lærer du at slagte kreaturer og svin, og du lærer også, hvordan slagtekroppene skal opskæres og udbenes. Slagtere arbejder typisk i slagtehuse eller på slagterier.

Bager og konditor

En bager og konditor bager brød og kager. En vigtig del af arbejdet går ud på at fremstille et produkt, der tiltrækker kunderne. Som bager/konditor lærer du også om beregning af indkøb og salg. En bager/konditor kan arbejde på brød- og kagefabrikker eller i bagerier/bagerafdelinger eller konditorier.

Landbrugsuddannelsen

En landmand arbejder med husdyr og jordbrug. På skolen lærer du at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner. En landmand kan arbejde som ansat eller selv drive en gård. Nogle landmænd arbejder også på maskinstationer med at pløje, så og høste for andre.

Servicefag

Du kan finde informationer om servicefagenes spændende uddannelser herunder:

Serviceassistent/Rengøringstekniker

En serviceassistent gør rent, rydder op og transporterer patienter. På skolen lærer du bl.a. om rengøring, madlavning og andet praktisk arbejde. Som serviceassistent lærer du også om hygiejne og miljø og om, hvordan du vedligeholder ting. Serviceassistenter kan arbejde på hospitaler, skoler eller i private virksomheder.

Ernæringsassistent

En ernæringsassistent laver god og sund mad i store køkkener. På skolen lærer du om råvarer samt at tilberede og anrette maden, så den ser lækker ud. Som ernæringsassistent lærer du også om indkøb og økonomi samt om planlægning af arbejdet i et storkøkken, herunder rengøring. Ernæringsassistenter kan arbejde i storkøkkener på hospitaler eller i kantiner.

Gastronom

En gastronom arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevarer dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og kundeservice. Gastronomer kan arbejde i større og mindre køkkener på spisesteder, eller de kan starte deres eget firma, der fx leverer mad ud af huset.

Ejendomsservicetekniker

En ejendomsservicetekniker passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer, miljø, klima og administration. På skolen lærer du bl.a. om håndværksfag til de praktiske opgaver, ligesom du har en række servicefag for at kunne hjælpe brugere og beboere.

Buschauffør i kollektiv trafik

Buschauffører kører bybus eller rutebil. På skolen lærer du at køre bus og får viden om, hvordan du efterser og passer bussen. I arbejdet som buschauffør indgår også at betjene kunder på den rigtige måde, fx kontrollere billetter, give information til passagererne og sørge for ro og orden.

Turistbuschauffør

Turistbuschauffører kører turistbus både i Danmark og til turistmål i udlandet. På skolen lærer du at køre bus og får viden om, hvordan du som chauffør gennemfører en turistbustur. I arbejdet som turistbuschauffør indgår også at betjene kunder på den rigtige måde.

Social- og sundhedshjælper

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper lærer du at hjælpe og pleje ældre mennesker, som ikke kan klare sig selv. Du snakker med de ældre, hjælper dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask. Du holder også øje med, om der sker ændringer i den ældres helbred.

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Social- og sundhedsassistenter arbejder på plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. Du kan også arbejde i den kommunale hjemmepleje.

Handelsuddannelsen

Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste.

Kontoruddannelsen

Som kontoruddannet med speciale løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Salgsassistent

Som salgsassistent ansat i en dagligvarebutik er den væsentligste opgave at sørge for at have de rette varer på hylderne. I købmandsbutikken eller supermarkedet er man med til at sælge alle slags dagligvarer.

Detailhandel

En salgsassistent arbejder med salg og almindelige opgaver i butikken. På uddannelsen i detailhandel bliver du undervist i salg og lærer, hvordan du betjener og vejleder kunder. Du lærer også, hvordan du præsenterer varerne, så butiken fremstår indbydende, og om butikkens økonomi.

Receptionist

En receptionist arbejder i modtagelsen på et hotel eller på et konferencecenter. På skolen lærer du om, hvordan man hjælper gæsterne, så de får et godt ophold.